Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Weet je genoeg over onze vereniging en wil je mee volleyballen?
Dan heten wij je graag van harte welkom bij SAS '70. Vul het inschrijfformulier in om je aan te melden!

Contributie

Zoals elke vereniging hebben we bij SAS'70 ook te maken met een aantal vaste kosten die we uiteraard zo laag mogelijk proberen te houden. Zo hebben we dus elke dinsdagavond de beschikking over de nieuwe sporthal De Scheg. Wij vragen, voor het seizoen 2023-2024, een contributiebedrag dat ligt tussen € 103,50 en € 182,50. De bedragen verschillen per leeftijdscategorie. Daarnaast betalen de competitiespelers een competitiebijdrage.

Contributies per lid - seizoen 2023 / 2024 (exclusief € 10,00 inschrijfgeld voor nieuwe leden)

Categorie Leeftijd Trainend lid Trainend &
competitie lid
Trainend &
recreatie
competitie lid
Ondersteunend
lid
65+ lid vanaf 65 jaar € 158,50 € 311,50 € 215,50 € 15,00
Senioren lid 25 t/m 64 jaar € 182,50 € 335,50 € 239,50 € 15,00
Jong Volwassen lid 18 t/m 24 jaar € 157,50 € 294,50 n.v.t. € 15,00
Jeugd lid 12 t/m 17 jaar € 131,50 € 251,50 n.v.t. € 15,00
CMV lid t/m 11 jaar € 103,50 € 183,50 n.v.t. € 15,00

Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is:
NL91 RABO 0363 5273 54

Jeugdsportfonds

Ook volleybalvereniging SAS'70 werkt samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds kan de contributie voor uw kind / jongere de contributie van de sportvereniging betalen.
Voor meer informatie, waaronder de spelregels Jeugdsportfonds en het basis aanvraagformulier, zie de website van de gemeente Uithoorn en/of de website van het Jeugdsportfonds Noord-Holland (voor alle Noord-Hollandse gemeenten die meedoen met het Jeugdsportfonds)