Spring naar inhoud

Lidmaatschap

Weet je genoeg over onze vereniging en wil je mee volleyballen?
Dan heten wij je graag van harte welkom bij SAS '70. Vul het inschrijfformulier in om je aan te melden!

Contributie

Zoals elke vereniging hebben we bij SAS'70 ook te maken met een aantal vaste kosten die we uiteraard zo laag mogelijk proberen te houden. Zo hebben we dus elke dinsdagavond de beschikking over Luchthal De Scheg. Wij vragen, voor het seizoen 2020-2021, een contributiebedrag dat ligt tussen de € 96,00 en de € 175,00. De bedragen verschillen per leeftijdcategorie en soort team. Daarnaast betalen de competitiespelers een competitiebijdrage.

Contributies per lid - seizoen 2021 / 2022 (exclusief € 10,00 inschrijfgeld voor nieuwe leden)

Categorie Leeftijd Trainend lid Trainend &
competitie lid
Trainend &
recreatie
competitie lid
Ondersteunend
lid
65+ lid vanaf 65 jaar € 153,50 € 300,00 € 208,50 € 15,00
Senioren lid 25 t/m 64 jaar € 177,50 € 324,00 € 232,50 € 15,00
Jong Volwassen lid 18 t/m 24 jaar € 152,50 € 283,00 € 15,00
Jeugd lid 12 t/m 17 jaar € 126,50 € 240,00 € 15,00
CMV lid t/m 11 jaar € 98,50 € 172,00 € 15,00

Het IBAN rekeningnummer van de vereniging is:
NL91 RABO 0363 5273 54

Jeugdsportfonds

De gemeente Uithoorn is een 3‑jarige samenwerking aangegaan
met het Jeugdsportfonds Noord‑Holland.
Dit fonds betaalt voor gezinnen met een inkomen tot 125% van de
bijstandsnorm de contributie, sportkleding en sportattributen tot
een maximaal bedrag van € 225,‑ per jaar per kind in de
leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar.
Voor meer informatie, waaronder de spelregels Jeugdsportfonds en
het basisaanvraagformulier, zie de website van de gemeente Uithoorn en/of de website van het Jeugdsportfonds Noord-Holland (voor alle Noord-Hollandse gemeentes die meedoen met het Jeugdsportfonds)